Quarta-feira, 16 de Março de 2011

Arran de "Geração da crise ou Geração parva?" de Júlio Marques Mota (per Josep A. Vidal)

Tal vegada no hauria d'intervenir en el debat suscitat per l'article "Geração da crise ou Geração parva?" de Júlio Marques Mota, que ha generat algun comentari igualment interessant, i dic que potser no hauria d'intervenir-hi perquè tant el text com els comentaris tenen referències específiques a la conjuntura portuguesa, que no conec prou bé. Però, malgrat tot, en el contingut del l'article reconec perfectament el problema que hi exposa l'autor, perquè el veig i el visc diàriament en el meu entorn, al meu país, i el reconec també en altres realitats i altres contextos.

 

Aquesta coincidència malgrat la diversitat vol dir que, al marge de les peculiaritats socioeconòmiques, polítiques i culturals de cada país, estem parlant d'un problema que afecta molts paÍsos de la mateixa àrea si no és que afecta tot el món occidental. Explicar-lo en termes de retret o de culpa és una crida a les consciències individuals i a les responsabilitats col·lectives, però aboca en el tema una càrrega tan gran de subjectivitat que no afavoreix l'anàlisi objectiva de la realitat. És cert que hi ha mancances generacionals,  que s'han comès errades per ignorància, per manca de perspectiva, per inconsciència... Parlo de mancances comeses per les generacions que han tingut a les mans la responsabilitat d'educar els joves d'avui. Però, és possible que s'equivoquin tant, tantes persones alhora i a tants llocs i tan diversos?

 

Si passa així, és que hi ha factors de tipus solciològic que depassen l'àmbit personal i el condicionen.

 

Les generacions adultes han abdicat d'"educar"? Han fomentat l'hedonisme, l'egocentrisme, la indiferència..., en contra de l'estímul, el treball, la superació, la responsabilitat i altres grans paraules que les generacions adultes vam rebre com la màxima expressió dels valors, que calia seguir cegament? Probablement no es pot contestar amb un sí ni amb un no, perquè  tant una resposta com l'altra requeririen moltes matisacions. Però, entretenir-se en això és perdedor i, potser, massa simple.


En els anys de l'existència de les generacions pretesament "responsables" dels efectes que comentem s'han  viscuts canvis profunds, en molts àmbits i d'un abast tan gran, que no podem afirmar sense un excés de temeritat, que hagi estat possible assimilar-los. Malgrat els canvis, els models educatius d'abans -els més profunds-  han perdurat i s'han mantingut  sovint aliens a la profunditat  i la significació dels canvis. Avui, el sistema educatiu -o els sistemes, perquè en parlo en un sentit global- estan aclaparats per la magnitud enorme de dinàmiques molt poderoses que no controlem i que no sabemcom es poden integrar en els processos educatius. I no ho sabem perquè ni hem pogut analitzar-ho prou, ni hem pogut elaborar alternatives eficaces, ni hem pogut experimentar de manera adient i integrar els resultats de l'experimentació en un sistema amb capacitat de futur o, si més no, de respondre coherentment a les necessitats educatives de les generacions actuals.

 

En educació, avui, tot és necessàriament nou. Naturalment, podem proclamar que, en una situació de desconcert, cal agafar-se, com a un ferro roent, a aquelles coses que al llarg dels anys han provat la seva solidesa i la seva eficàcia didàctica i educativa; però amb això no n'hi ha prou, perquè la solució no és aquesta i perquè el problema és real i, per tant, persistent. El desconcert, gairebé l'estupor dels educadors és tan gran com l'arrogància o la gosadia dels qui pensen que tenen la solució i proclamen tornades al passat o aventures fantàstiques a partir de lectures insuficients de la realitat.

 

Cal assumir que ens queden molts anys de treball i d'investigació educativa per anar generant, introduint i afinant procediments i didàctiques i estils de comunicació i de mediació de la realitat que serveixin a una redefinició de les necessitats i les prioritats educatives. I, en parlar d'educació, no em refereixo exclusivament a l'escola, malgrat que sigui l'entorn més específicament educatiu i el més professionalitzat, aquell en què es produeix de manera específica l'acompliment de les finalitats de formació, capacitació i integració social i cultural. Em refereixo també a l'entorn familiar o pròxim de cada persona, i a l'entorn social més ampli...

 

El fracàs educatiu -o el desconcert educatiu i la manca de resultats satisfactoris i la manca de connexió entre educació i imón laboral, entre altres aspectes- no és exclusivament escolar: és també un fracàs social, és un fracàs de l'entorn familiar o l'entorn humà de proximitat com a mediadors de coneixements, experiències, conceptes, principis i valors. El fracàs està instal·lat en el nucli mateix de la transmissió cultural. Utilitzo la paraula "fracàs" en el seu sentit més "físic", com a col·lapse, com a falla, com a trencament profund en la transmissió cultural.


El repartiment de culpes en aquest moment neix de la immediatesa dels problemes, de l'angoixa i la tensió que genera en les persones una situació que no satisfà ningú i que ens porta a una involució social -paradoxalment, a contra corrent del progrés científic, tecnològic i cultural-, perquè l'anomenat fracàs educatiu perpetua i augmenta les desigualtats entre les persones i les seves possibilitats de molts de participar dels béns socials.


Ens calen anàlisi, reflexió, compromís i gosadia. Els experts educatius han de tocar de peus a terra, i els educadors, en el sentit ampli que ja he comentat abans, han d'assumir el risc d'educar en un món en canvi. És a dir, el risc d'educar-se per a educar, de canviar, ells mateixo encara que això els comporti la pèrdua de les seguretats i l'assumpció de nous riscos. Perquè situar-se un mateix en una dinàmica personal de canvi i de formació és la premissa bàsica per recuperar la capacitat d'educar.

 

Ningú no té la fórmula, o potser no n'hi ha cap, de fórmula; però hi ha camins més dreturers i ferms que d'altres. I els educadors han de saber elegir-ne els més adients, i seguir-los. Amb humilitat, sense arrogància. Potser recordant aquells versos del gran poeta Antonio Machado:

 

¿Tu verdad? No, la verdad.

Y ven conmigo a buscarla.

La tuya, guárdatela.

 

 

Josep A. Vidal

publicado por Josep Anton Vidal às 11:00
link | favorito
Domingo, 13 de Março de 2011

Geração da crise ou Geração parva? - por Júlio Marques Mota

Júlio Mota

 

Dizem-nos agora que estamos perante uma  geração parva! Naturalmente, se agora são parvos então fomos nós que os ensinámos, e como  não se nasce parvo, faz-se parvo, então se o são, são pois  o produto do nosso trabalho. Se assim é, foi então isso o que a sociedade fez deles, se assim é, foi portanto o que  toda uma máquina de ensino e treze a dezasseis anos de escola deles fizeram, mas se assim é, tanto dinheiro gasto e tanta gente ocupada para produzir parvos, então é porque há muitos mais parvos, todos aqueles que conscientemente  isto fizeram. Felizmente a juventude não é assim, nem nunca poderia ser e são precisos muitos anos para fazer de um jovem um parvo, convenhamos.

 

Estamos perante gerações sujeitas a terríveis situações de precariedade, isso sim,  impostas por uma sociedade que não foram eles que a fizeram, determinados por um modelo económico e social que não foram eles que o conceberam, manietados por um sistema político onde não são eles que a política determinam, silenciados por uma imprensa que é incapaz de denunciar as condições contratuais que a muita gente obrigam a aceitar, violentados pela ausência de condições para  um futuro poderem criar e que era nossa obrigação dever-lhes dar. Depois disso, os mecanismos de concorrência e de desregulação que desprotege cada um de nós impõe a quem procura emprego o salve-se quem puder. Por aí, diremos que o sistema neoliberal, definido aqui como um conjunto de discursos, de práticas, de dispositivos que determinam um novo modo de governação dos homens sob o princípio agora mundial da concorrência exacerbada, aponta uma a  duas armas a cada um destes precários, sejam jovens ou não: uma ao coração  procurando impedi-los de sentir, o salve-se quem puder E COMO PUDER, e uma outra dirigida à razão,  procurando impor condições para que estes sejam impedidos de alguma vez virem a ser capazes  de verdadeiramente pensar , de criticar,  e, por aí,  a tudo se poderem e terem que sujeitar.

 

Com a reforma do ensino superior promovida por este governo, mas podia ser outro que o resultado seria o mesmo, com a reforma dita de Bolonha tudo isto me parece evidente. E disso o Professor Ferreira Machado da Faculdade de Economia da Universidade de Lisboa deu um bom exemplo na televisão ao considerar que um curso superior são apenas formações genéricas, competências genéricas e que o problema do desemprego está nas nossas próprias  mãos e não nas de qualquer um outro, afirmando ainda que há escolas e cursos onde a questão do emprego e da precariedade também não se levanta. Sem querer aqui fazer polémica com o senhor Professor, a ele que esteve na América, sugiro-lhe que antes de afirmar o que afirmou poderia ler a obra de Robert Reich, a de um economista, que foi ministro do Trabalho de Clinton   e que esqueça o que entretanto o que aprendeu com Margareth Thatcher, porque nos tempos de crise que correm, dizer que o desemprego é problema de cada um e não da comunidade onde se está inserido, não abona, garantidamente, a favor de nenhuma Faculdade onde se ensine a ver a  sociedade desta perspectiva, a sua, senhor Professor. É evidente que a partir de agora, dos cursos de generalidades que  com Mariano Gago se implantaram e com ele se certificaram iremos ter um problema ainda muito maior,  a da formação de não empregáveis sequer, e aí, a dimensão do problema atingirá o valor da catástrofe. E urgente a resposta antecipada que é resolver o problema antes de ele sequer  se vir a tornar explosivo, dado que está apenas na sua infância, o problema das generalidades do ensino superior.  

 

Mas nada disto se resolve a chamar parva à geração que criámos.  Depois de todas estas nossas falhas, das nossas incapacidades, das nossas faltas de exigência como moeda de troca da nossa comodidade, para além das que deles são próprias, ainda lhes chamarmos  parvos, é mesmo muita parvoíce junta . Se alguém merece esse adjectivo e ao quadrado somos todos nós que deixámos criar uma sociedade bloqueada e a seguir  acusamos aqueles que directamente dela são vítimas de parvos . Parvos ao quadrado seremos então todos nós  que directa ou indirectamente elegemos os governos que nos levaram a esta situação, deixemo-nos de ilusões, de malabarismos.

 

O momento é difícil, exigem-se grelhas de  leitura para esta triste realidade , é o que procuraremos fazer nestes próximos dias no Estrolábio , é o mínimo a fazer por uma geração que dadas as nossas muitas falhas havidas para com eles, os  devemos obrigatoriamente procurar ajudar e se calhar, perante eles,  alguma  humildade apresentar.

 

 

             
 
Nova janela
Imprimir todos
Expandir tudo
Fechar tudo
Encaminhar todas
«
publicado por Luis Moreira às 20:00
link | favorito
Sábado, 5 de Março de 2011

Tempos de crise ou tempos de geração parva? - Júlio Marques Mota

Tempos de crise ou tempos de geração parva?

Júlio Marques Mota

Dizem-nos agora que estamos perante uma  geração parva! Naturalmente, se agora são parvos então fomos nós que os ensinámos, e como  não se nasce parvo, faz-se parvo, então se o são, são pois  o produto do nosso trabalho. Se assim é, foi então isso o que a sociedade fez deles, se assim é, foi portanto o que  toda uma máquina de ensino e treze a dezasseis anos de escola deles fizeram, mas se assim é, tanto dinheiro gasto e tanta gente ocupada para produzir parvos, então é porque há muitos mais parvos, todos aqueles que conscientemente  isto fizeram. Felizmente a juventude não é assim, nem nunca poderia ser e são precisos muitos anos para fazer de um jovem um parvo, convenhamos.
Estamos perante gerações sujeitas a terríveis situações de precariedade, isso sim,  impostas por uma sociedade que não foram eles que a fizeram, determinados por um modelo económico e social que não foram eles que o conceberam, manietados por um sistema político onde não são eles que a política determinam, silenciados por uma imprensa que é incapaz de denunciar as condições contratuais que a muita gente obrigam a aceitar, violentados pela ausência de condições para  um futuro poderem criar e que era nossa obrigação dever-lhes dar. Depois disso, os mecanismos de concorrência e de desregulação que desprotege cada um de nós impõe a quem procura emprego o salve-se quem puder. Por aí, diremos que o sistema neoliberal, definido aqui como um conjunto de discursos, de práticas e  de dispositivos   que determinam um novo modo de governação dos homens sob o princípio agora mundial da concorrência exacerbada, aponta uma a  duas armas a cada um destes precários, sejam jovens ou não, porque a precariedade a todos atinge: uma ao coração  procurando impedi-los de sentir, impondo-lhes o salve-se quem puder, e uma outra dirigida à razão,  procurando impor condições para que estes sejam impedidos de alguma vez virem a ser capazes  de verdadeiramente pensar  e, por aí,  a tudo se poderem depois sujeitar. Os exemplos disponíveis no mercado de trabalho são disso um claro exemplo, não os queiramos ignorar.

Com a reforma do ensino superior promovida por este governo, mas podia ser outro que o resultado seria o mesmo, com a reforma dita de Bolonha tudo isto me parece evidente. E disso o Professor Ferreira Machado Director da Faculdade de Economia da Universidade de Lisboa deu um bom exemplo na televisão ao considerar que um curso superior são apenas formações genéricas, competências genéricas e que o problema do desemprego está nas mãos de cada um de nós e não nas de qualquer um outro, afirmando ainda que há escolas e cursos onde a questão do emprego e da precariedade também não se levanta. Sem querer aqui fazer polémica com o senhor Professor, a ele que esteve na América, sugiro-lhe que antes de afirmar o que afirmou poderia ler a obra de Robert Reich, que foi ministro do Trabalho de Clinton,  e que na linha desta obra e deste autor de renome mundial se esqueça do que entretanto aprendeu com Margareth Thatcher, porque nos tempos de crise que correm, dizer que o desemprego é problema de cada um e não da comunidade onde se está inserido, não abona, garantidamente, a favor de nenhuma Faculdade onde se ensine a ver a  sociedade desta perspectiva, a dele, a deste senhor Professor. É evidente que a partir de agora, dos cursos de generalidades que  com Mariano Gago se implantaram e com ele também se certificaram iremos ter um problema adicional com os novos licenciados a chegar agora ao mercado de trabalho, um problema ainda muito maior,  as consequências  da formação pelas Universidades de  não empregáveis sequer. E este problema  não pode ser escondida na multiplicidade de formações adicionais em que alunos, famílias e Universidades se vão desgastar em tempo, em dinheiro, em recursos, problema cuja dimensão poder atingir então a dimensão de catástrofe. E urgente a resposta antecipada a este  problema antes de ele sequer  se vir a tornar explosivo, dado que está apenas na sua infância, é urgente contrariar definitivamente o problema do ensino superior como ensino de generalidades e conferir-lhe as competências, os skills, os saberes,  os conhecimentos, os méritos, que lhes devem estar associados.    Restitua-se à Universidade a sua missão.

Mas nada disto se resolve a chamar parva à geração que criámos.  Depois de todas estas nossas falhas, das nossas incapacidades, das nossas faltas de exigência como moeda de troca da nossa comodidade, para além das que deles são próprias, chamar-lhes  parvos, é mesmo muita parvoíce junta . Se alguém merece esse adjectivo e ao quadrado somos todos nós que deixámos criar uma sociedade bloqueada e a seguir  acusamos aqueles que directamente dela são vítimas do que também não são:  de parvos . Parvos ao quadrado seremos então todos nós  que directa ou indirectamente elegemos os governos que nos levaram a esta situação, criaram  o sistema de valores que a justifica, que a sustenta, que a mantém, que deles, precários extremos,  faz a variável central de ajustamento à volatilidade imposta pela  globalização à economia real e  deixemo-nos de ilusões, de malabarismos, simplesmente.

O momento é difícil, exigem-se grelhas de  leitura para esta triste realidade , é o que procuraremos fazer nestes próximos dias no Estrolábio , e isto é também o mínimo a fazer por uma geração que dadas as nossas muitas falhas havidas para com eles, os  devemos obrigatoriamente procurar ajudar e taambém, perante eles,  muita   humildade apresentar.

publicado por Luis Moreira às 20:00
link | favorito
Domingo, 20 de Fevereiro de 2011

Protesto da Geração à rasca

 

 

 

 

Sábado, 12 de Março às 15:00 - 13/3 às 15:30

Local
Avenida da Liberdade -> Praça Luís de Camões - Lisboa / Praça da Batalha - Porto

Criado por

Mais informação
http://geracaoenrascada.wordpress.com/
PROTESTO APARTIDÁRIO, LAICO E PACÍFICO.
Nós, desempregados, “quinhentoseuristas” e outros mal remunerados, escravos disfarçados, subcontratados, contratados a prazo, falsos trabalhadores independentes, trabalhadores intermitentes, estagiários, bolseiros, trabalhadores-estudantes, estudantes, mães, pais e filhos de Portugal. Protestamos:
- Pelo direito ao emprego! Pelo direito à educação!
- Pela... melhoria das condições de trabalho e o fim da precariedade!
- Pelo reconhecimento das qualificações, competência e experiência, espelhado em salários e contratos dignos!

Porque não queremos ser todos obrigados a emigrar, arrastando o país para uma maior crise económica e social!

Vamos a isso!

publicado por Luis Moreira às 22:30
link | favorito
Domingo, 9 de Janeiro de 2011

Bertolt Brecht - o analfabeto político

Luis Moreira

 

 

"Não há pior analfabeto que o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. O analfabeto político é tão burro que se orgulha de o ser e, de peito feito, diz que detesta a política. Não sabe, o imbecil, que da sua ignorância política é que nasce a prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos que é o político vigarista, desonesto, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo." Bertolt Brecht (1898-1956)

 

É disto que cá temos, uma coisa que jamais compreenderei é como a maioria dos nossos políticos chegaram onde chegaram, sem curriculum académico e ou profissional, a única explicação é que naquele momento era o que melhor correspondia às necessidades de quem realmente manda. Não é só cá, olha-se em volta e percebe-se que a actual geração de políticos é do pior, nenhum político sai da mediania, completamente tolhidos por uma sistema que não compreendem e não controlam, tudo acaba nas mãos de quem mobiliza grande volume de votos, grandes interesses económicos ou poderes corporativos há muito cimentados na administração pública.

 

Estou em crer que a actual situação, cavado o enorme fosso entre uma minoria opulenta e uma maioria com dificuldades acrescidas não serve a ninguém, nem sequer aos detentores da riqueza, conscientes como estão que se sentam num barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. A maior lição que podemos tirar destes últimos 30 anos é que não podemos entregar as nossas vidas, nem ao mercado da mão invisível que tudo toca e torna perfeito nem ao Estado que tudo pode, porque embora podendo, torna-se cego,surdo e mudo, conforme as forças em presença. A sociedade civil tem que ter uma posição cada vez mais forte, interveniente e participativa, desde um sistema de sufrágio que aproxime eleitos dos eleitores, até à descentralização efectiva do poder, entregando ao poder autárquico e local vastas áreas de responsabilidade, com os necessários e imprescindíveis meios técnicos, financeiros e humanos.

 

O estatismo, o centralismo e a impunidade a que se chegou nos estados modernos faz destes uma parte do problema! Bem sabemos que não podemos estar nas mãos da ganância dos mercados mas que dizer do flagrante falhanço dos Estados, das instituições de supervisão? Como é que três (3) empresas de notação financeira, todas elas de raiz Norte-Americana, que contribuíram com a sua cumplicidade para este desastre global, continuam a manipular os ratings dos países como se nada tivesse acontecido? Como se não tivessem responsabilidades e não estivessem envolvidas na fraude? Não deveriam ser chamadas a dar explicações e a sua credibilidade reduzida a zero?

 

E a UE, ela própria, não tem a sua instituição de rating que classifique bancos e países, no estrito cumprimento de um serviço público e não na manipulação dos mercados e no processo de ataque às dívidas soberanas. Não tem porquê?

publicado por Luis Moreira às 13:00
link | favorito
Domingo, 26 de Dezembro de 2010

A geração "nem - nem"

Luis Moreira
Chamaram-lhe a geração rasca, por ser preguiçosa, meter-se nos copos, ficar em casa dos pais até aos 40 anos, não estudar, não procurar trabalho, enfim, não fazer nada. O que não se esperava é que fosse a geração "sem alternativas".


A geração anterior está bem instalada, emprego para a vida, esperar pela reforma, não há renovação no emprego, quem tem trabalho chama-lhe seu, não sai nem que seja mau trabalhador, nem se já não corresponde às exigências da função. Pior, obrigam-nos a trabalhar até mais tarde.


Também, até há pouco tempo, era a chamada "geração dos 500 euros", não dava para grande coisa mas sempre acalentava a possibilidade de ter um projecto de vida, estudar e trabalhar era norma, ia-se ganhando experiência, contactos, capacidades.


Mas a ganância e a desregulação dos mercados destruiram a economia, milhões de postos de trabalho deixaram de ser preenchidos, o investimento caíu abruptamente, e os jovens, mesmo com capacidades, não têm futuro.


Curiosamente há trabalho para as artes e ofícios, gente com menos graus académicos mas que "sabem fazer", arrancam com o seu próprio negócio e ganham a vida. Canalisadores, carpinteiros, mecânicos, informáticos "hardware", são cada vez mais os jovens que criam o seu próprio emprego, para não falar dos que saem das grandes cidades e se instalam no interior do país onde a concorrência é bem menor.


Mas há um mar de oportunidades na agricultura e na actividade marítima que precisam do apoio inicial do estado, e que potencialmente podem criar muitos postos de trabalho, bem como na reequalificação urbana que segundo a CIP ( Confederação Industrial Portuguesa) pode criar 500 000 postos de trabalho ao longo de cinco anos.


Destruiu-se a produção, somos uma sociedade de serviços em que poucas actividades têm vantagens competitivas, há que voltar a fazer o que sabemos fazer, actividades tradicionais onde temos "Know how" e matérias primas. (fileira da floresta - celuloses, carpintaria, biomassa, cortiça - texteis, agricultura- floricultura, vinho, azeite, fruticultura, verdes - actividades marítimas, Turismo, modernas tecnologias...)


E, há um principio básico, não pode ser mais favorável ficar em casa a receber subsídios do que trabalhar e ganhar uma miséria. A competitividade não pode nem deve assentar na exploração de mão de obra barata! Sem esta premissa estamos a qualificar jovens para irem procurar vida lá fora ou termos gente subaproveitada, cuja preparação académica custa muito dinheiro a todos nós.
publicado por Luis Moreira às 13:00
link | favorito

.Páginas

Página inicial
Editorial

.Carta aberta de Júlio Marques Mota aos líderes parlamentares

Carta aberta

.Dia de Lisboa - 24 horas inteiramente dedicadas à cidade de Lisboa

Dia de Lisboa

.Contacte-nos

estrolabio(at)gmail.com

.últ. comentários

Transcrevi este artigo n'A Viagem dos Argonautas, ...
Sou natural duma aldeia muito perto de sta Maria d...
tudo treta...nem cristovao,nem europeu nenhum desc...
Boa tarde Marcos CruzQuantos números foram editado...
Conheci hackers profissionais além da imaginação h...
Conheci hackers profissionais além da imaginação h...
Esses grupos de CYBER GURUS ajudaram minha família...
Esses grupos de CYBER GURUS ajudaram minha família...
Eles são um conjunto sofisticado e irrestrito de h...
Esse grupo de gurus cibernéticos ajudou minha famí...

.Livros


sugestão: revista arqa #84/85

.arquivos

. Setembro 2011

. Agosto 2011

. Julho 2011

. Junho 2011

. Maio 2011

. Abril 2011

. Março 2011

. Fevereiro 2011

. Janeiro 2011

. Dezembro 2010

. Novembro 2010

. Outubro 2010

. Setembro 2010

. Agosto 2010

. Julho 2010

. Junho 2010

. Maio 2010

.links